Web Sites > International > Thai

  Web Pages about Thai
สุดิพันธ์ดอทเน็ต [ Profile ] - เว็บเกี่ยวกับการศึกษาของไทยในระดับมัธยมขึ้นมา

เอฟแฮปปี้ [ Profile ] - เว็บส่งอีการ์ด สอนวิธีเขียน Flash อย่างง่ายสำหรับเยาวชน

พิพิธภัณฑ์เด็ก [ Profile ] - เว็บของพิพิธภัณฑ์เด็ก มีแผนที่ไปพิพิธภัณฑ์ รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดที่พิพิธภัณฑ์ และค่ายนอกพิพิธภัณฑ์

เด็กดีดอทคอม [ Profile ] - ปัญหาถามตอบ, เกร็ดความรู้เรื่องคณิตศาสตร์, เรื่องบันเทิงสำหรับเด็ก

วิชาการดอทคอม [ Profile ] - เว็บเพื่อการศึกษาของไทย

แฮมส์เตอร์แก๊งค์ [ Profile ] - สอนเกี่ยวกับการดูแลแฮมส์เตอร์

กลุ่มนิทานกระดานหก [ Profile ] - เว็บของกลุ่มนิทานกระดานหก จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก การเล่านิทานและค่ายอาสาเยาวชน

ผังรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน [ Profile ] - มูลนิธิเด็กรวบรวมผังรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน มีช่อง 3, 5, 7, 9, 11 และไอทีวี

แฟนต้ายุวฑูตแห่งประเทศไทย [ Profile ] - กิจกรรมดีๆ สำหรับเด็ก

โลกวรรณคดีดอทคอม [ Profile ] - โลกวรรณดคีดอตคอม เป็นเว็บที่นำเนื้อหาสาระน่าสนใจ และสนุกเพลิดเพลินเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย มานำเสนอทางโลกอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริม ให้เด็ก ๆ รักการอ่าน การเขียน และการแต่งคำประพันธ์

แบบฝึกเขียน ก. ไก่ [ Profile ] - สื่อการเรียนสำหรับเด็ก

โปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ [ Profile ] - เป็นโปรแกรมสำหรับฝึกหัดพิมพ์ดีด สามารถใช้ฝึกได้ทั้งพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีแบบฝึกให้เรียนหลายบน และยังสามารถสรางแบบฝึกขึ้นมาใช้เองได้ ระหว่างฝึกจะมีคำแนะนำและเก็บสถิติการพิมพ์ได้ด้วย

คลังข้อมูล [ Profile ] - แหล่งรวมข้อมูลมีสาระน่าติดตาม

TV4KIDs [ Profile ] - การใช้สื่อของรัฐเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

แบบฝึกหัดเส้นประ ตัวอักษร ก - ฮ [ Profile ] - สำหรับพิมพ์ให้เด็กฝึกหัดเขียนเส้นประในภาษาไทย

ฟอนต์คัดลายมือ [ Profile ] - เป็นฟอนต์แจกฟรี เหมาะกับการพรินต์ให้เด็กหัดคัดลายมือ

เงินทองของมีค่า [ Profile ] - เป็นการ์ตูนแฟล็ชสอนเด็กให้รู้จักเงินประเภทต่างๆ การออมเงิน การลงทุน จัดทำโดยสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน

Bualuang Kids (บัวหลวงคิดส์) [ Profile ] - เว็บไซต์ธนาคารสำหรับเด็กแห่งแรกของไทย โดย ธ.กรุงเทพ สอนเรื่องราวเกี่ยวกับการฝากเงิน เรื่องของเงิน คำศัพท์ต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน และมีเกมส์ให้เด็กเล่นสำหรับเด็กวัยตั้งแต่ 5-12 ปี

สถาบันการ์ตูนไทย [ Profile ] - รวบรวมข้อมูลการ์ตูนไทย มีเกมส์สำหรับเด็กหัดวาดการ์ตูน และกระดานสนทนา

โครงการอินเทอร์เน็ตสีขาวเพื่อเยาวชน [ Profile ] - เว็บสำหรับเด็ก, เยาวชน, พ่อแม่ผู้ปกครอง, และครูอาจารย์ รวมรวมบทความ, คำแนะนำในการสอนการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี แนะนำผู้ปกครองวิธีตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตของบุตรหลาน

ปอดแหกดอทคอม [ Profile ] - เว็บนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

เด็กไทยทำได้ [ Profile ] - เว็บสำหรับชมรมเด็กไทยทำได้ เน้นการเสริมสร้างพฤติกรรมนักเรียนใน 3 เรื่อง ได้แก่ อาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้และเด็กไทยฟันดี

เว็บนักศึกษา ม.ราม [ Profile ] - เว็บสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง พบปะแลกเปลี่ยนความเห็น

กลุ่มนิทาน แต้มฝัน [ Profile ] - กลุ่มนิทานแต้มฝัน โดยนักศึกษาวิชาเอกวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อการมีส่วนร่วมของเยาวชน [ Profile ] - รวบรวมโครงการของเยาวชนที่มีประโยชน์ต่อสังคม และมอบทุนให้กับโครงการของเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจ

Campus Tour [ Profile ] - รวบรวมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น ในรั้วโรงเรียน หรือรั้วมหาวิทยาลัย

11coolclub คลับคูลๆของวัยเรียน [ Profile ] - เว็บไซต์ของเด็กห้อง11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรี
 
  Search Web Sites

Search over 40,000 fun friendly web sites, just enter some words and click search!
 
 
  
  Featured Site
 
สุดิพันธ์ดอทเน็ต - เว็บเกี่ยวกับการศึกษาของไทยในระดับมัธยม...