Web Sites > International > Slovensky

  Web Pages about Slovensky
Dotyk [ Profile ] - Informácie a fotogaléria z letných táborov, história a členovia sdružení.

Vzdelávacie programy pre deti [ Profile ] - Počítačové programy s popiskami sú rozdelené do kategórií.

Yeti [ Profile ] - Aktuality z minulých aj budúcich akcií, prihlášky a členská sekcia.

Ideálna mládežnícka aktivita Bratislava [ Profile ] - Organizuje letné tábory, akcie a styky so zahraničnými partnermi. Má fotogaleériu a legislatívu sdruženia.

Detské tábory [ Profile ] - Novinky a informácie o slovenských detských táboroch so zoznamom a diskusiou.
 
  Search Web Sites

Search over 40,000 fun friendly web sites, just enter some words and click search!
 
 
  
  Featured Site
 
Centrum voľného času Magnet Lučenec - Informácia o krúžkoch, fotogaleéria a akcie, tábory a výsledky súťaží.