Web Sites > International > Norsk > Menneske og samfunn

 Categories
 
  Web Pages about Menneske og samfunn
Ung.no [ Profile ] - Offentlig informasjon om rettigheter, muligheter og plikter for de mellom 14 og 20 år.

UNICEF: For barn og unge [ Profile ] - Informasjon om organisasjonens arbeid.

Kidlink [ Profile ] - Nettverk for barn og unge som arbeider for å bygge globale nett av venner.

Awesome.no [ Profile ] - Informasjon om barne- og ungdomsarbeidet i Kristiansand Baptistkirke

7.etg [ Profile ] - NHOs ungdomsweb om verden rundt deg, fremtiden din, næringslivet og økonomi.

HamarUngdom.no [ Profile ] - Regionalt nettsted for ungdom med nyheter, gallerier, salg av brukte skolebøker, kalender og informasjon om offentlige tilbud rettet mot ungdom.

Ungdom Mot Narkotika [ Profile ] - UMN er en ungdomsorganisasjon som setter ungdomskultur på programmet, og som lar ungdom gjøre et informert valg angående Narkotika.

Barn i Fokus [ Profile ] - En webside som informerer om barns rettigheter. Enkelt språk og korte tekster betyr at barn og unge kan forstå og bruke informasjonen effektivt.

Natur og Ungdom [ Profile ] - For unge aktivister. Organisasjonen tar vare på miljøet, men er også kjent for sterke vennskapsbånd, sommerleire, og et omfattende parti-nøytralt politisk program.
 
  Search Web Sites

Search over 40,000 fun friendly web sites, just enter some words and click search!
 
 
  
  Featured Site

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 11 on MySQL result index 22 in /home/kidsnetau/sites_content.txt on line 363

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 11 on MySQL result index 22 in /home/kidsnetau/sites_content.txt on line 364

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 11 on MySQL result index 22 in /home/kidsnetau/sites_content.txt on line 365

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 11 on MySQL result index 22 in /home/kidsnetau/sites_content.txt on line 366

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 11 on MySQL result index 22 in /home/kidsnetau/sites_content.txt on line 367
 
-